Samenwerken loont

 

Optimale samenwerking met ketenpartners

Energielabel A voor Woonwaardflats in Heerhugowaard

Deze maand is de Alkmaarse woningstichting Woonwaard begonnen aan de eerste fase van een grote renovatieopdracht in Heerhugowaard. Het gaat in totaal om twee flats in de Bomenwijk, te beginnen met 50 woningen in een 5-laagsflat aan de Hortensialaan. Bijzonder is dat het project is opgezet volgens de richtlijnen van projectmatig werken en Lean bouwen. Zo zat Woonwaard vanaf dag één met alle ketenpartners aan tafel. Een intensieve aanpak die in de uitvoering zijn vruchten moet gaan afwerpen.

De twee flats waren bouwtechnisch en energetisch in slechte staat. Het wooncomfort was ondermaats en een grondige renovatie daardoor noodzakelijk. Het past in het beleid van zowel Woonwaard als de gemeente Heerhugowaard, die beide actief bezig zijn met het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit in verouderde woonwijken. Binnen de gerenoveerde flat is ook woonruimte gereserveerd voor bijzondere doelgroepen.

,,We hebben vanaf het begin hoge ambities gehad. Zo wilden we de woningen naar energielabel A brengen. Maar we wisten dat het budget vast stond’’, zegt Dirk Beemsterboer, projectleider bij Woonwaard. ,,Het streven was om te gaan voor het hoogst haalbare, zonder kostenoverschrijding. Om dat te bereiken hebben we meteen duidelijke uitgangspunten geformuleerd en onze projectorganisatie samengesteld conform het projectmatig werken. We hebben zodoende vanaf het eerste moment alle betrokken partijen bijeen gebracht. Bij bijna elke bijeenkomst waren alle partners aanwezig. Dat betekende dat bijvoorbeeld de aannemer, architect en installateur van meet af aan met elkaar in contact stonden, maar ook alle projectmedewerkers binnen Woonwaard die bij deze renovatie betrokken zijn. Er is zeer intensief en nauw samengewerkt waardoor telkens de beste en meest efficiënte oplossingen konden worden uitgewerkt. Partijen waren ook bereid om wat in te leveren. Zo werden de balkons door de architect versoberd om ruimte te maken in het budget voor een zonnestroominstallatie op het dak.’’

Ingrijpend
Het renovatieproject is dusdanig ingrijpend dat de bewoners moesten worden uitgeplaatst. Slechts een paar bewoners keren na de renovatie terug naar de Hortensialaan. Voor de uitplaatsing is, conform de wetgeving, een Sociaal Plan opgesteld waarin de richtlijnen voor deze procedure zijn vastgelegd. Woonconsulente van Woonwaard, Inge Friege, begeleidde hierbij de bewoners van de flat. ,,We hebben gekozen voor een zeer persoonlijke begeleiding in de vorm van huisbezoeken en een wekelijks spreekuur in ons wijksteunpunt. Dat heeft goed gewerkt. We hebben voor iedereen goede vervangende woonruimte kunnen vinden. Daardoor is de flat op tijd leeg gekomen en kunnen we snel met de bouw beginnen. Er is geen enkele ruis op de lijn geweest.’’

Wijkpanel
Het Wijkpanel van de Bomenwijk participeerde eveneens als ketenpartner binnen het project. ,,Een belangrijke schakel tussen ons en de wijk’’, meent Beemsterboer. ,,We zijn erg blij met hun bijdrage, net als die van de huurderscommissie. Ze hebben constructief meegedacht en er was ruimte voor hun ideeën en opmerkingen. Je kent elkaar en dat is een meerwaarde.’’

Woonwaard verwacht eind dit jaar de renovatie van de hoge flat aan de Hortensialaan te hebben afgerond.

Recente Artikelen

» meer artikelen

Word lid van ons netwerk!

Lees Meer


Twitter