Samenwerken loont

 

Jam Karet

In het Indonesisch is de term 'jam karet' een veelgebruikt begrip. Letterlijk vertaalt betekent het: elastische tijd. Het betekent in de praktijk dat men wat makkelijker met het begrip tijd om kan gaan; tijd is een rekbaar begrip. Iedereen begrijpt het als je te laat komt; dat is 'jam karet'. In de twee jaar dat ik in Indonesië heb gewoond  en gewerkt ben ik overigens het begrip 'karet' maar 1 kant op gezien - ik kan mij niet herinneren dat iemand te vroeg was.
In de bouwsector gaat men er in de huidige markt van uit dat het gebruik van geld ook elastisch is, ook maar 1 kant op. Partijen zoeken naar het uiterste beetje rek in het gebruik van hun geld. Die rek is er echter wel uit; een project wordt echt niet goedkoper door in de hele keten zo scherp te onderhandelen dat partijen tegen, of zelfs onder, kostprijs aan de slag moeten gaan. Ondermaatse kwaliteit, beroerde werkverhoudingen,  onrendabele exploitatie, ontevreden huurders en faillissementen zijn daar het trieste resultaat van.
De oplossing voor de problematiek in de sector ligt daarom niet in het sturen op geld. De knop waar aan gedraaid moet worden is tijd. Die tijd is namelijk veel elastischer dan we denken. Door het met alle partijen in de keten te hebben over het aspect tijd zijn besparingen van 20% te realiseren. Een besparing op tijd betekent immers minder directe kosten en lagere bouwplaatskosten. De procentuele opslagen (AK, W/R) vallen daardoor ook lager uit. Realisatie van projecten twintig procent onder begroting met hoge bewonerstevredenheid en geen opleverpunten of meerwerk blijkt in praktijk mogelijk. Partijen in de keten krijgen daarbij een reële prijs voor hun input. Er niet wordt onderhandeld over prijs, maar er wordt gekeken naar de benodigde dekking van kosten en opslagen. 


Dit vraagt om een beduidend andere aanpak dan we in de sector gewend zijn. Een benadering met gelijkwaadige aandacht voor de volgende aspecten:
Deze vorm van samenwerken, ONZE samenwerking, vereist in de eerste plaats actieve participatie van opdrachtgever en alle opdrachtnemer. Dat betekend voor de bouwsector dat alle benodigde gespecialiseerde partijen - bijvoorbeeld loodgieter, stukadoor, elektricien e.a. - volwaardig en gerespecteerd partner zijn. Zonder hun betrokkenheid levert samenwerking op voorhand een suboptimaal resultaat.
Daarnaast is een faciliterende directie (in plaats van een dirigerende leiding) noodzakelijk. De mensen op de werkvloer maken de uiteindelijke kwaliteit, zij zien potentiële faalkosten nog voor ze gemaakt worden. Hun inzet bepaalt in sterke mate het terugdringen van de doorlooptijd.

Recente Artikelen

» meer artikelen

Word lid van ons netwerk!

Lees Meer


Twitter