Samenwerken loont

 

De sleutel van de woningmarkt?

De woningmarkt zit op slot. Niemand koopt, omdat niemand kan verkopen. Er worden weinig nieuwe woningen gebouwd, omdat de kopers geen hypotheek kunnen krijgen en omdat de bouwers hun financiering moeilijk rond kunnen krijgen. We wonen in Nederland scheef en de verhouding koop/huur wijkt af van die in de ons omringende landen. De sociale sector is in Nederland beduidend groter dan in andere EU landen het geval is.

Alle experts zijn het er over eens dat de woningmarkt drastisch moet worden aangepakt. Het vereist een afgewogen combinatie van onder andere beperking van de hypotheekrente aftrek, een betere benutting van het vermogen van corporaties en vereenvoudiging van regelgeving. Het dinsdag bekend gemaakte Regeerakkoord benoemt maatregelen waarmee de woningmarkt weer van het slot wordt gehaald. Alles hangt met alles samen, net als een bal slecht gekookte spaghetti.

Wat gebeurt er normaal gesproken in een markt als vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten? Dan wordt de prijs het mechanisme waardoor beweging ontstaat. De prijs op de woningmarkt is de afgelopen jaren gestegen, harder dan inflatie. Bouwkosten zijn in die periode gestegen, meer dan inflatie. Als een fabrikant zijn product niet of moeilijk kan verkopen, welke stappen neemt die fabrikant dan? Normaal gesproken brengt de fabrikant zijn kostprijs naar beneden, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Daardoor wordt het product aantrekkelijker voor de (eind-)gebruiker. De fabrikant zal kritisch kijken naar het eigen productieproces; auto’s worden niet meer geassembleerd zoals de oude (zwarte) T-ford. De fabrikant realiseert zich natuurlijk dat het niet lukt om de kostprijs naar beneden te brengen zonder actieve participatie van de leveranciers van grondstoffen en halffabrikaten; een keten wordt gevormd.

Is het denkbaar dat de woningmarkt ‘vlot komt’ als het bouwproces zo’n 30% goedkoper wordt? Niet alleen nieuwbouwwoningen, maar ook herstructurering, transformatie, onderhoud en mutatie. Dertig procent lijkt veel, maar is goed haalbaar. Zo wordt gesteld dat de faalkosten in de bouw tien tot twintig procent van de omzet zijn. Daarnaast kunnen productieprocessen in de bouw kosteneffectiever gemaakt worden. Prefab oplossingen zijn daar een voorbeeld van; die innovatieve benaderingen zijn al voorhanden. Tot slot kan een bouwbedrijf zelf het initiatief nemen tot de vorming van een keten. Die keten specialiseert zich in een bepaald proces, met het doel de kostprijs continu te verlagen, de kwaliteit steeds te verbeteren en de klant te ontzorgen. Uitgangspunt is tevens dat partijen in die keten allen een rendement kunnen realiseren.

Natuurlijk is er meer nodig om de woningmarkt structureel te veranderen, maar ook zonder Regeerakkoord kunnen enorme stappen gemaakt worden. De sleutel ligt bij de bouwsector.

Recente Artikelen

» meer artikelen

Word lid van ons netwerk!

Lees Meer


Twitter