Samenwerken loont

 

Bijeenkomsten ketensamenwerking in september


In september worden twee bijeenkomsten over ketensamenwerking georganiseerd. Misschien zijn ze in de afgelopen vakantieperiode aan uw aandacht ontsnapt:

Evenement Ketenintegratie 2.0, op 12 september in Baarn
Inhoud

Ketenintegratie 2.0 is een uniek evenement voor de bouwsector in Nederland.
Op donderdag 12 september worden koplopers uitgedaagd om ketenintegratie verder te professionaliseren en een herkenbare wijze van werken te laten worden in de bouwkolom. Dit evenement wordt georganiseerd door de Initiatiefgroep Ketenintegratie vanuit UNETO-VNI en Bouwend Nederland, met steun van Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst.

Tijdens Ketenintegratie 2.0 zullen toonaangevende partijen de volgende stappen zichtbaar maken aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk. Vanuit de driehoek opdrachtgever – bouwer – installateur wordt duidelijk gemaakt waar de drempels voor verdere ketenintegratie liggen en wat dit van de betrokken partijen vraagt. Tijdens het tweede gedeelte van de middag werkt u samen met andere experts in praktijkteams aan zogenaamde ‘versnellingstafels’, om belemmeringen voor ketenintegratie weg te nemen. Op basis hiervan worden direct concrete vervolgacties benoemd die zowel door bedrijven als de beide brancheverenigingen worden opgepakt.
Voor wie?


Deze bijeenkomst is bedoeld voor gekwalificeerde koplopers en visionairs op het terrein van ketenintegratie, die op deze dag grenzen willen overschrijden om daadwerkelijk volgende stappen te zetten. Gezien de intensiteit van het programma is er een gelimiteerd
aantal plekken beschikbaar voor hen die een bijdrage kunnen leveren en open staan om van elkaar te leren. Daarnaast wordt van uw
kant vooraf input gevraagd over welke problemen uit uw praktijk aangepakt moeten worden en wat u deze middag zou willen bereiken op het gebied van ketenintegratie. 

Meer info:

John Lens, M 06 514 494 07 of E j.lens@uneto-vni.nl of
Nathalie van Dalen, Harry Wisse T 079 325 21 08 of E n.vandalen@bouwendnederland.nl 


Congres Ketensamenwerking in de renovatiemarkt, 25 september in Nieuwegein
Inhoud:
Op 25 september organiseert Bouwend Nederland in samenwerking met Aedes een congres over ‘ketensamenwerking in de renovatiemarkt’, speciaal voor de bij Aedes aangesloten woningcorporaties en de leden van Bouwend Nederland-secties Bouw Midden en Bouw Middelgroot. Voornaamste vragen waar tijdens dit congres een antwoord op wordt gezocht zijn: ‘Wat levert het u op?’ en ‘Hoe werkt het?’ Dit congres wordt niet alleen een goed nieuwsshow. Wel krijgen de deelnemers praktijkvoorbeelden te horen die aangeven hoe ketensamenwerking succesvol is voor collega’s en opdrachtgevers en –nemers. Naast een plenair gedeelte worden er workshops georganiseerd, met als thema’s ins en outs van goede voorbeelden van ketensamenwerking, vertrouwen en transparantie, contractering en de rolverdeling bouwbedrijf en woningbouwcorporatie.
Voor wie?
De bij Aedes aangesloten woningcorporaties en de leden van Bouwend Nederland-secties Bouw Midden en Bouw Middelgroot.
Meer info en aanmelding:
Link: Congres Ketensamenwerking in de renovatiemarkt

Recente Artikelen

» meer artikelen

Word lid van ons netwerk!

Lees Meer


Twitter