Samenwerken loont

 

Over Ons

BouwKetens.NL is een coöperatie. We zijn met een aantal zelfstandige professionals van diverse discipline een netwerkorganisatie. We delen onze kennis en ervaring om samen een zo breed mogelijk gedragen en natuurgetrouwe verbetering voor onze klant of de sector te kunnen bieden. Wij werken voor en met, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, in de bouwsector. We bieden advies, training, coaching en begeleiding aan op het gebied van ketensamenwerking/partnering, Lean management, bedrijfsvoering, leiderschap, cultuurontwikkeling, duurzaamheid en marketing.

De uitdagingen in bouwsector zijn immers niet op te lossen door aan de slag te gaan met interventies vanuit één vakdiscipline. Om hier de beweging in te krijgen, zoals waar de actuele uitdagingen in de sector ook dringend om vragen, is een multidisciplinaire aanpak nodig. Onze kracht ligt in het feit dat wij allemaal relevante praktijkervaring hebben en dat wij onze kennis en kunde op een toegankelijke, praktische wijze willen en weten te bundelen.

BouwKetens.NL bestaat uit 5 leden met daarom heen een schil van experts op alle overige relevante disciplines.

De leden van BouwKetens.NL coöperatie u.a. zijn:

FERRY VAN WILGENBURG: sinds begin 2012 ben ik zelfstandig ondernemer, en werk ik vanuit mijn bedrijf @FerryWilgenburg. Ik heb mijn functie bij Woonwaard opgezegd om organisaties en personen in Nederland te adviseren, coachen en trainen op het gebied van ketensamenwerking en hen te helpen met het verduurzamen van het huidige woningbestand. Daar liggen immers de grootste uitdagingen voor de bouwsector in Nederland.

Van 2005 tot en met 2011 was ik directeur Vastgoedbeheer bij de corporatie Woonwaard in Alkmaar. In die periode heb ik ketensamenwerking opgezet en in praktijk toegepast. Woonwaard past sindsdien deze manier van werken met succes in alle onderhoudsprojecten (ruim € 30 mln. per jaar) toe. Dat resulteert in grotere tevredenheid bij de huurders, betere kwaliteit, besparingen in de voorbereiding en uitvoering van projecten. Woonwaard heeft er voor gekozen die besparingen in te zetten voor het realiseren van een extra duurzaamheidsslag in projecten.

NATHALIE VAN DALEN: adviseur en eigenaar van MML Nederland. MML is gespecialiseerd in benchmarking in de bouwketen. Benchmarking is een goed middel om prestaties in de bouwketen inzichtelijk te maken, te vergelijken en te verbeteren. Benchmarking inzetten binnen ketensamenwerkingstrajecten heeft als doel het hanteren van eenduidige definities, het creëren van inzicht in kosten, het verhogen van kennis, het van elkaar leren en vooral het met elkaar verbeteren.

Op het terrein van benchmarking ben ik ruim 10 jaar actief waarbij vanaf 2007 vanuit MML. Inmiddels heb ik 15 jaar werkervaring opgedaan bij bouwbedrijven, overheid en brancheverenigingen. Ik ben afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Bedrijfskunde richting financieel economisch management. Gevolgd door de postdoctorale opleiding tot Management Consultant.

Binnen BouwKetens.NL zet ik mijn kennis en praktijkervaring graag in om gezamenlijk uw organisatie verder te verbeteren.

ANNOESJKA NIENHUIS: Als 'verbinder voor duurzaamheid', ontwerp en begeleid ik innovatie- en leerprocessen gericht op het verduurzamen van de bouwsector.

Mijn diensten concentreren zich op de gebouwde omgeving, omdat hier meer dan in andere sectoren slagen gemaakt kunnen worden naar een duurzame wereld.

Doordat ik al meer dan 10 jaar actief ben op het gebied van duurzaam bouwen, ken ik veel mensen in dit veld en weet ik wat er speelt. Ik heb o.a. gewerkt voor Energiesprong, PSIBouw en Bouwend Nederland. Mijn uitgebreide netwerk is heel handig om de juiste experts te vinden bij een leerproces. En mijn brede blik helpt me bij het zien van nieuwe verbanden of invalshoeken, die anderen niet zien. Het vraagstuk van meerdere kanten bekijken of verbindingen leggen met kennis buiten de bouwketen levert vaak reframing van het vraagstuk op, een nieuwe denkrichting of een verruimd perspectief.

Duurzaam ondernemen kun je niet alleen, daar heb je je omgeving bij nodig. De ketenpartners moeten meebewegen en bijvoorbeeld een gemeente moet regels afschaffen en beter passende regels opstellen. Het afstemmen van de belangen van al die verschillende spelers, vergt een open mind voor het zien van nieuwe mogelijkheden.

Ik help u graag om (als procesmanager) zonder macht partijen bijeen te brengen en tot gezamenlijke resultaten te verleiden. Ik help bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling om hun duurzaamheidsambities en energievraagstukken vorm te geven en ook waar te maken.

PETER VERMEULE: Mijn basis ligt in ervaring met een grote verscheidenheid aan managementfuncties. Van productontwikkeling tot productie management; van supply chain management tot inkoop. Met als rode draad het in de praktijk brengen van procesverbetering en effectievere samenwerking. Concrete praktijkervaring die mij geleerd heeft dat het voor echt effectief en duurzaam verbeteren aankomt op de verbinding en samenwerking tussen mensen en werkprocessen. Iets dat niet zomaar uit boeken of een enkele training kan worden geleerd; het echte leerproces vindt nu eenmaal in en rond de praktijk plaats. Duurzaam leren verbeteren moet dus ook rondom uw praktijk worden georganiseerd.

Met mijn bedrijf ProcesMentors help ik bedrijven en instellingen met hun leerproces in hun dagelijkse praktijk; help ze om betere bedrijfsketens te bouwen. Waarbij denkwijzen en instrumenten als Ketensamenwerking; LEAN werken; Best Value Procurement hun juiste plek krijgen: dienstbaar aan het duurzaam effectief maken van uw bedrijfsketen.

Ik werk samen met BouwKetens.NL omdat dit netwerk van gedreven specialisten een zienswijze en een multidisciplinaire aanpak volgt die de mijne verrijkt en versterkt. Waardoor we samen van meer waarde voor uw organisatie zijn.

Recente Artikelen

Onze expertise in de praktijk

Twitter