Samenwerken loont

 

Ketenmeter™

Hoe ver is uw organisatie op het terrein van ketensamenwerking?

Hou uzelf een spiegel voor met de KetenMeter™. Op verschillende aspecten van ketensamenwerking kunt u met behulp van een vragenlijst eenvoudig in kaart brengen hoe ver u op het betreffende aspect van ketensamenwerking bent. Dit kan u voor uw eigen organisatie én met uw ketenpartners doen. Zo krijgt u in één oogopslag inzicht in waar u zelf en samen met uw partners aan kunt werken om uw keten nog beter te maken. De KetenMeter™ is gebaseerd op onze visie (BMB methode).

Wat meet de KetenMeter™?

Na het invullen van de KetenMeter™ door samenwerkende partijen (zoals de keten van opdrachtgever, bouwbedrijf, installateur, tegelzetter, enz.) ontstaat inzicht in aspecten van samenwerking als onderlingen verhoudingen, optimale prestatie, transparantie, vraaggerichtheid, cultuur. De KetenMeter™ kan per bedrijf worden ingevuld door directie en middenmanagement, waardoor inzicht ontstaat in hoe (keten-)samenwerking in uw organisatie op verschillende niveaus beleefd wordt.

Cultuur

De KetenMeter™ heeft inzicht in verschillende cultuuraspecten van de eigen organisatie, in verhouding tot die van andere partijen waar mee samen wordt gewerkt.

Scores

De scores (van 1 tot 5) van de deelnemende partijen worden op thema's onderling vergeleken. In onderstaande illustratie is de score van partij E op vraag 4.3 een 1 (laag), terwijl partij F op dezelfde vraag een de hoogste score geeft (een 5). Tijdens de workshop waarin de leden van BouwKetens.NL de uitkomsten van de KetenMeter™ met de partijen in de keten bespreken, zijn juist deze verschillen onderwerp van gesprek. Aan de hand van de KetenMeter™ helpen wij partners elkaar de juiste vragen te stellen!

Analyse

Nieuwsgierig? Vul dan de KetenMeter™ in! En vraag ook uw ketenpartners en mensen in uw organisatie deze in te vullen. De meerwaarde van de KetenMeter™ ontstaat vooral als de uitkomsten van de verschillende partners/ medewerkers naast elkaar worden gelegd. Als u ons deze ingevulde KetenMeter™ per mail terug stuurt, dan helpen wij u bij het vergelijk, de analyse en de vervolgstappen.

Wij bieden de Ketenmeter™ in combinatie mét een terugkoppel bijeenkomst aan. 
Nieuwsgierig? Neem dan contact op via info@bouwketens.nl.

Begeleiding en training

De uitkomsten van de KetenMeter™ geven aan op welke thema's de ketenpartners vinden dat er extra aandacht nodig is. BouwKetens.NL kan daarbij ondersteunen. Wij hebben op de thema's van de BMB methode modules ontwikkeld waarmee we voor de gehele keten een klantspecifieke programma samenstellen. Lees meer.

Recente Artikelen

Onze expertise in de praktijk

Twitter