Samenwerken loont

 

Training en begeleiding

MODULES

De uitkomsten van de KetenMeter™ geven aan op welke thema's de ketenpartners vinden dat er extra aandacht nodig is. BouwKetens.NL kan daarbij ondersteunen. Wij hebben op de thema's van de BMB methode modules ontwikkeld waarmee we voor de gehele keten een klantspecifieke programma samenstellen.


ONZE BIJDRAGE

Onze bijdrage onderscheidt zich door een praktische instelling (geen 'wollige taal' of vage begrippen), meedenken en inspireren (in plaats van voorkauwen en beter weten) en nadrukkelijk begrip en respect voor de belangen van alle betrokken partijen en personen. Dit betekent concreet dat slechts dan geadviseerd kan worden als er een spreekwoordelijke 'klik' is tussen adviseur en partijen. Wij kiezen voor korte dynamische interventies, in plaats van lange adviestrajecten. Dat alles vanuit een beproefde en goed toepasbare ervaring met ketensamenwerking (van strategisch tot operationeel niveau), Lean management, bedrijfsvoering (benchmarking), cultuur, leiderschap en duurzaamheid.


KOSTEN

We bieden training of begeleiding en algemene ondersteuning gericht aan. Onze trajecten bieden wij in modulaire vorm tegen vaste kosten aan, zodat u qua kosten weet waaraan u toe bent. Vragen? Neem gerust contact op via 06 15885459 of via info@bouwketens.nl

Recente Artikelen

Onze expertise in de praktijk

Twitter